Streama musik och film – Räknas det som import?

Det är allt vanligare med att man streamer musik via Spotify eller liknande och filmer via tjänster som till exempel Netflix. Förut då man nyttjade DVD så kunde dessa filmer vara regionlåsta, numera så gör man detta genom att ha platsbaserade konton. Dessa fungerar i princip som en regionbunden DVD. Exempelvis om du har ett Netflix konto registrerat mot Sverige så har man inte fulltillgång till Netflix utbud om man jämnför med vad den Amerikanska erbjuder sina kunder.

tv_stream_streaming

Så varför finns dessa typer av begränsingar av utbud? Om det är av samma anledning som det är regionsbudna DVDs så faller det då under samma princip som import och förhindrandet utav priatkopiering. Enligt wikipedias webbsida om regionskoder så står det att det används av bolag för att förhindra att deras produkter säljs utanför förbestämda regioner.

Dessa metoder för att begränsa vars produkter får visas gör det dock inte så att när du köper en produkt online för att kunna streama den så är det inte import. För import är när man köper en vara och sedan förflyttar den över en fysisk och inte digital gräns.

Om man besöker wikipedia så står det att import är införseln utav en produkt eller vara över en tullgräns. Läser man sedan på tullverket så kan man läsa att import är då ett företag eller en privatperson köper och tar in en vara eller produkt ifrån ett land utanför EU till ett land inom EU.