Importering online

Innan du börjar importera finns det några saker som du bör kontrollera för att du inte ska ramla i några fallgropar. Sök efter en leverantör och åk gärna på ett studiebesök och se varan och ta pulsen på leverenatören. Fråga gärna på ort om företaget som du funderar på att importera från. Be om att få ett varuprov skickat till dig, kontrollera att han höll den utlovade tiden och att varan håller de mått som han säger att varan ska hålla. En bra försäkring som gäller om varan går sönder under transport, utan en försäkring kan det bli en dyr affär för dig. Se till att få det inskrivet i ett kontrakt som ni upprättar om du väljer att gå vidare. Om en vara inte kommer på avtalad tid kan det stå dig dyrt.

Online Shopping Cart Concept

Det är lättare än man tror att importera varor från övriga EU när Sverige tillhör EU. Importen kräver inte att du går via Tullverket och är fri från tullavgifter. Något som kan underlätta din import betydligt. Det finns dock några undantag som är bra att känna till och det är till exempel om du handlar med tobak, narkotika, vapen, alkohol, produkter av djur eller djur. Dessa varor har en tydlig införselrestriktion.
Trots att du inte behöver registrera dina varor via Tullverket betyder det inte att du slipper betala moms på den varor du tar in. För att få svar på vad du ska betala i moms kontaktar du Skatteverket.

Utanför EU kommer det till lite andra regler, Var noga med att ta reda på vilka regler som gäller för just den vara du funderar på att importera till landet. Ibland krävs det importlicens eller tillstånd att ta in en vara och du behöver betala tullavgift. Återigen bör du kontrollera med Skatteverket om importmoms på din momsdeklaration.

När du importerar utanför EU kommer du att behöva klassificera dina varor enligt en varukod utifrån tulltaxan. Du kan själv söka i Tulltaxan eller få vägledning via TullSvar. Det här momentet kan kännas onödigt men är viktigt då det kommer att avgöra vilken tullsats du ska betala och hur varan/varorna ska tullas in. Utifrån den tiosiffriga kod som du angett och sökt fram i Tulltaxan kommer du få ett tullvärde som beräknas fram utifrån summan på tullbeloppet. Ett tullvärde måste alltid anges för att man ska kunna beräkna mervärdesskatten och det förs även in i statistik. Det här momententet måste alltid göras även om varan är tullfri.

Vill du ta in en vara för att kontrollera om det är något att börja importera så kan du göra det genom tillfällig införse. Du måste då återexportera det du tagit in i oförändrat skick.