Import av mat, vad säger lagen?

För att få börja importera mat eller livsmedel krävs ett tillstånd som är utfärdat av miljöförvaltningen eller annan instans som är motsvarig i din kommun.

food-healthy-vegetables-pot

Det man tittar vidare på är vilken typ av livsmedel som du tänker importera. Två huvudkategorier finns att utgå ifrån när man vill börja importera mat eller livsmedel. De två huvudkategorierna är, animaliska samt icke-animaliska. Nedan ska vi försöka bena ut vad som skiljer de två kategorierna åt.

Produkter från djurriket räknas till de animaliska livsmedlen, det är till exempel ägg, kött och fisk.
Det kan även vara produkter som är färdigberedda sedan tidigare men innehåller det som angivits ovan.
Allt övrigt räknas till icke-animaliska. Vid import av mat och livsmedel är det viktigt att du har god kontakt med de lokala myndigheterna och kontrollerar att det är godkända och vilka regler som gäller.
Tänk på att olika myndigheter kan ha olika regler.

Det finns olika specialregler, men det finns även rent generalla regler kring införande av mat. Som yrkesmässig får du föra in livsmedel eller mat till landet, men det krävs att du är registrerad i din kommuns miljöförvaltning. Tänker du sälja dina produkter vidare är det viktigt att innehållet finns att läsa på Svenska på produkten. Du är själv ansvarig för att han kontrollerat att produkten eller maten inte innehåller några tillsatser som inte är godkänd av Svenska myndigheter. Hälsopreparat kan klassas som medicin och kan därmed ha helt andra restriktioner. Allt det här sker för att skydda oss Svenska medborgare och vår miljö. Animaliska produkter kan innehålla smitta som kan överföras till människan. Vissa produkter har tagits fram på olaglig väg från utrotningshotade djur eller växter. Vi måste hjälpas åt att se till att det inte händer, därav alla dessa regler.

Om du har för avsikt att importera färska grönsaker eller frukter så har de ett gemensamt att de måste kvalitetkontrolleras och växtskyddskontrolleras. Kontrollera med Jordbruksverket.

Vid import av mat eller livsmedel ska tull betalas enligt tulltaxan som beräknas utfrån den klassificeringskod som du satt på maten som du importerar. I tulltaxan taric hittar du både koder och om du behöver betala några andra avgifter för det du importerar. Importmoms ska betalas in till Skatteverket. Hur mycket moms det blir beror dels på värdet och vad det är du importerar, till exempel så har alkohol högre skatt än andra livsmedel. Utöver detta så kan det tillkomma ytterligare avgifter som till exempel kvalitetskontrollavgift eller stickprovsavgift för att nämna några.