Import av dataprodukter

Tillgången till Internet har minskat avståndet runt om i världen och det har aldrig varit enklare att köpa och importera saker från andra länder. Du kanske har hittat någon produkt som du vill importera och sälja här hemma i Sverige.

global-communications-concept

Importhandboken kan vara ett bra verktyg och boken vänder sig till dig som tänker starta import. Den uppdateras frekvent med de nya regler som tillkommer. Det kan vara en lönsam affär, men det kan även bli dyrbart om du inte ser upp med regler, lagar och förordningar. Du bör läsa på och skaffa dig kontakter inom vissa myndigheter som du kan bolla dina frågor mot eller som kan hjälpa dig hitta den information som du söker för att underlätta din import. Då Sverige tillhör EU behöver man inte betala tull på vanliga varor, om du däremot handlar med vapen eller läkemedel så måste det anmälas. Trots att du inte behöver betala tull så kan det tillkomma andra kostnader. Om du tar in varor från ett land utanför EU tillkommer en tullavgift och moms. Inom EU har begränsningar införts över vilka varor som får tas in och vilka kvantiteter som får importeras. De finns vissa myndigheter som kräver att företaget är registrerat innan importen. De begränsningar som finns regleras genom importlicenser och kvoter. Olika regler gäller vid import från olika länder, så undersök så mycket som möjligt i förväg.

Om du väljer att importera varor från något land utanförr EU måste både tullavgifter betalas och dessa beräknas utifrån den totala kostnaden, dessutom tillkommer en speciell importmoms. Vid varje import måste en importdeklaration fyllas i och lämnas till Tullverket. De varor du tänker köpa in måste kodas i en tiosiffrig kod och den anger vad det är du importerat och styr även vilken avgift du ska betala.

Se upp för piratkopier då dessa kan stå dig dyrt, enligt lag har tullen rätt att beslagta piratkopior och det kan bli dryga böter trots att du handlat i god tro om att varan är äkta. Det finns starka importrestrektioner kring piratkopior. Om du har köpt in stora mängder kan det röra sig om enorma summor i böter. Det kan även finnas politiska skäl till att du inte får handla med ett specifikt land, ett så kallat handelsembargo, det är en diplomatisk och politisk åtgärd.