Hur ser lagen ut för import av saker som köps online?

Hur fungerar det med tull, moms och andra skatter när du köper varor över internet? Till stora delar är reglerna desamma som när du köper varor på postorder.

Online shopping

Om ditt köp är från en försäljare inom EU så räknas det i princip som att handla inom Sverige, förutom vissa undantag kring alkohol och tobak. När du handlar varor från ett land utanför EU, exempelvis över internet, så behöver du i en del fall inte betala tull och moms.

Varor med ett värde på högst 1500 kr

En försändelse med varor av ett värde på högst 1500 kr som skickas direkt från ett land utanför EU till en mottagare i EU är befriad från tull. Däremot måste moms betalas. Dessa regler gäller inte alkoholhaltiga drycker, tobak, parfymer och luktvatten

Varor med ett värde på högst 300 kronor

En försändelse med varor av ett värde på högst 300 kr som skickas direkt från ett land utanför EU till en mottagare i EU är befriad från både tull och moms. Dessa regler gäller inte alkoholhaltiga drycker, tobak, parfymer och luktvatten.

Moms måste dock betalas på postorderförsändelse. Hit räknas varor du beställt via till exempel internet, post eller telefon.

Tull- och skattefrihet

Om det du tar emot är en gåva så kan du i vissa fall få tull- och skattefrihet. Det söker du genom att ansöka om skattefrihet i  en importdeklaration. För dig som har momsregistrerat företag kan du få momsfrihet prövat av Skatteverket.